DỰ ÁN CUNG CẤP VÀ THI CÔNG ỐP TƯỜNG PHÒNG TẮM

Chủ Đầu Tư : Anh Phúc
Công Trình : Ốp Tường Phòng Tắm
Địa Chỉ : Đường Khánh Hội, Phường 3, Quận 4, Hồ Chí Minh
Sản Phẩm : Gỗ tần bì biến tính Thermo Ash

HÌNH ẢNH THI CÔNG

ốp tường phòng tắm

Hình anh thi công ốp tường phòng tắm của Mộc Phát

ốp tường phòng tắm

Hình anh thi công ốp tường phòng tắm của Mộc Phát

Hình ảnh hoàn thành công trình thi công ốp tường phòng tắm

Hình ảnh hoàn thành công trình thi công ốp tường phòng tắm

Hình ảnh hoàn thành công trình thi công ốp tường phòng tắm

Hình ảnh hoàn thành công trình thi công ốp tường phòng tắm

Hình ảnh hoàn thành công trình thi công ốp tường phòng tắm

Hình ảnh hoàn thành công trình thi công ốp tường phòng tắm