DỰ ÁN CUNG CẤP VÀ THI CÔNG ỐP TRẦN BAN CÔNG

Chủ Đầu Tư : Chị Hoa
Công Trình : Ốp Trần Gỗ
Địa Chỉ : Đường Cao Thắng, Phường 5, Quận 3, Hồ Chí Minh
Sản Phẩm : Gỗ tần bì biến tính Thermo Ash

HÌNH ẢNH THI CÔNG

Hình ảnh hoàn thành công trình thi công ốp trần ban công

Hình ảnh hoàn thành công trình thi công ốp trần ban công

Hình ảnh hoàn thành công trình thi công ốp trần ban công

Hình ảnh hoàn thành công trình thi công ốp trần ban công