Share File hồ sơ dự thầu xây dựng

Tổng hợp File Hồ Sơ Dự Thầu Xây Dựng

1. PHẦN 1 ĐƠN DỰ THẦU
2. PHẦN 2 ĐƠN GIÁ DỰ THẦU

3. PHẦN 3 NĂNG LỰC PHÁP LÝ CỦA NHÀ THẦU
– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăn ký thuế công ty cổ phần.
– Tổng quan về Nhà thầu
– Lịch sử hình thành và phát triển
– Sơ đồ tổ chức công ty
– Cán bộ chủ chốt
– Tổ chức nhân sự và nguồn lực
– Chính sách nguồn lực
– Kinh nghiệm thi công của công ty và các thành viên

4.PHẦN 4 KINH NGHIỆM CỦA NHÀ THẦU
– Các hợp đồng đã thực hiện của nhà thầu.
– Các hợp đồng đang thực hiện của nhà thầu.

5.PHẦN 5 NĂNG LỰC KỸ THUẬT CỦA NHÀ THẦU
– Danh sách cán bộ chủ chốt than gia thực hiện gói thầu.
– Bảng kê khai năng lực, kinh nghiệm của cán bộ chủ chốt.
– Bảng kê khai máy móc, thiết bị thi công chủ yếu.

6.PHẦN 6 NĂNG LỰC TÀI CHÍNH CỦA NHÀ THẦU
– Bảng kê khai năng lực tài chính của nhà thầu.
– Bảng cân đối kế toán.
– Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
– Tờ khai tự quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.
– Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

7. PHẦN 7 SƠ ĐỒ TỔ CHỨC HIỆN TRƯỜNG

8.PHẦN 8 BIỆN PHÁP THI CÔNG
– Hồ sơ thiết kế biện pháp thi công.
– Thuyết minh biện pháp thi công.

9. PHẦN 9 CHỦNG LOẠI , THIẾT BỊ THI CÔNG

10.PHẦN 10 BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH

11. PHẦN 11 TIẾN ĐỘ THI CÔNG

12.PHẦN 12 AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

13.PHẦN 13 CÁC CAM KẾT CỦA NHÀ THẦU KHI THAM GIA GÓI THẦU

Tải File:

1.Don du thau

2.PL don du thau

3.Gia du thau

4.HD thi cong Nha thau thuc hien

5A.Danh sach can bo chu chot

5B.Ke khai nang luc can bo

6.Bang ke khai dung cu

7A.Bia BPTC

7B.Noi dung BP CX2-V1

8.Chia file

9.Bia HS thau

Tổng Hợp File Hồ Sơ Dự Thầu Xây Dựng Tải Tại Đây

[sociallocker][/sociallocker]

Nguồn:nguyenhaiduong

NHẬN BÁO GIÁ