DỰ ÁN CUNG CẤP VÀ THI CÔNG PERGOLA NGOÀI TRỜI

Chủ Đầu Tư : Chị Lan
Công Trình : Giàn Hoa Pergola , Lam chắn nắng
Địa Chỉ : Quận 9
Sản Phẩm : Gỗ Nhựa Composite

HÌNH ẢNH THI CÔNG

Hình ảnh Thi công giàn pergola ngoài trời biệt thự Quận 9

Hình ảnh Thi công giàn pergola ngoài trời biệt thự Quận 9

Hình ảnh Thi công giàn pergola ngoài trời biệt thự Quận 9

Hình ảnh giàn hoa pergola sau thi công

Hình ảnh Thi công giàn pergola ngoài trời biệt thự Quận 9

Hình ảnh giàn hoa pergola sau thi công